Kontakt

     ;Den som tror att ett väl utfört arbete inte behöver göras om, har aldrig rensat ogräs...;

 Även ett vissnat träd förskönar berget.

         (Japanskt ordspråk)

"Bara efter det sista trädet har huggits ner,

bara efter den sista floden har blivit förgiftad.

bara efter att den sista fisken har blivit fångad,

bara då kommer du inse att pengar inte kan ätas."

- Cree folket...

"Den som har planterat ett träd har inte levat förgäves."

             "Våga älska ett träd."